• Oprocentowanie

Oprocentowanie

 

 

 

 

 

   

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie

Aktualne oprocentowanie na rachunkach oszczędnościowych

Procent liczony jest w stosunku rocznym

 

Oprocentowanie stałe*: OD 10.000 ZŁ

     
                                                                                    

 

 

 

 
Okres 3 m-ce  2,50%
Okres 6 m-cy   3,10%
Okres 12 m-cy    5,00%
Okres 6 m-cy   od 10 0000 zł  do 200 000 zł  6,00%
             
     
Okres 3 m-ce   od 10 0000 zł  do 30 000 zł  7,00%
                                                                       
 
      Oprocentowanie zmienne: OD  kwoty 1 000 ZŁ                                                                 
                                                                            
     
Okres 3 m-ce                              0,04 %
Okres 6 m-cy                              0,05 %
Okres 12 m-cy                              0.07 %
Rachunki a’vista i ROR                 0,00 %
 
             
         
                     
                   
                     
                                                                                               
                     
             
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     

 

       

ulotka 4 pory roku page 0001