Karty

Karta Visa Electron

Karta VISA Electron to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy wszystkich typów ROR-Konta.  To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Dla kogo?

Karta płatnicza VISA Electron przeznaczona jest dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w Banku BPS SA lub zrzeszonych Bankach Spółdzielczych, ceniących prestiż, komfort, swobodę finansową, a także bezpieczeństwo.

Korzyści

  • Używając karty płatniczej VISA Electron, czujesz się bezpiecznie - nie martwisz się o utratę gotówki.

  • A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Użytkownika lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.
     

Przeznaczenie karty

  • Dokonywanie płatności za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA bez prowizji, wypłacanie gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA, VISA Electron lub PLUS, w tym z ponad 2500 wskazanych bankomatów Zrzeszeń: Bank BPS SA, GBW SA, MR Bank SA oraz banków BGŻ SA i Kredyt Bank SA bez prowizji.

  • Dokonywanie wypłat gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA.

  • Dokonywanie wypłat gotówki w ramach usługi VISA cash back.

  • Sprawdzanie wysokości wolnych  środków  na  rachunku w bankomatach świadczących taką usługę.

  • Dokonywanie zmiany numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK 24.

  • Dokonywanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Okres ważności

Karta wydawana jest na 2 lata.

ulotka_2_page-0001.jpg