Skip to main content
  • BFG

BFG

Uprzejmie informujemy, że depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach.


                                       ulotka_4_pory_roku_page-0001.jpg