Rachunek ROR

To rachunek bankowy służący do gromadzenia wkładów oszczędnościowych i przeprowadzania rozliczeń, z wyjątkiem rozliczeń do działalności gospodarczej.

Rachunek może być otwarty jako indywidualny lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób.

Rachunek może otworzyć każda osoba fizyczna, która zadeklaruje regularne miesięczne wpływy na rachunek. Wpływy na rachunek mogą pochodzić z tytułu:

 • pracy
 • emerytury
 • renty (ZUS i KRUS)
 • innych źródeł dochodu

aby założyć ROR należy przedłożyc:

 • dokument tożsamości
 • zadeklarować stałe miesięczne wpływy na rachunek
 • wypełnić wniosek i podpisać umowę prowadzenia ROR
 • dokonać pierwszej wpłaty

Każdy Klient posiadający w naszym Banku rachunek ROR może korzystać z usług pozwalający na szybszy, wygodniejszy i bardziej swobodny dostęp.

Oferujemy:

 • internet-banking
 • SMS-banking
 • Saldo na hasło
 • Karty płatnicze Visa
 • ponad 3500 bezpłatnych bankomatów

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w zł 100.000 euro.

ulotka_2_page-0001.jpg