Skip to main content
 • Kredyt na cele mieszkaniowe

  Kredyt na cele mieszkaniowe

  Bank Spółdzielczy w Ozorkowie udziela kredytu swym członkom na cele mieszkaniowe według następujących zasad :

  Kredyt przeznaczony jest na następujące cele :

  budowa domu jednorodzinnego
  zakup nieruchomości budowlanej ,
  zakup domu ; lokalu mieszkalnego
  remont domu ; lokalu mieszkalnego ,itp.
  refinansowanie nakładów inwestycyjnych

  poniesionych na cele w/w., pod warunkiem iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 3 miesiące przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu;

  Wysokość kredytu nie może przekroczyć 100 % ogólnych nakładów zgodnie ze sporządzonym zestawieniem kosztów budowy/remontu – zaakceptowanym przez Bank W przypadku zakupu nieruchomości – wartość wylicza się według Aktu Notarialnego kupna /sprzedaży , plus ewentualne koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży itp.

  Wysokość udzielonego kredytu zależeć będzie od zdolności kredytowej kredytobiorcy .
  Załączniki do wniosku kredytowego :   

  • informacja uzupełniająca do wniosku kredytowego , zaświadczenie o dochodach , umowa przedwstępna kupna – sprzedaży , kosztorys , tytuł własności / posiadania .

  Sposób zabezpieczenia zwrotności kredytu:

  • hipoteka
  • wpis do rejestru zastawów
  • poręczenie wekslowe ; cywilne
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • cesja z praw
  • podpis współmałżonka na umowie kredytowej , itp.

  Oprocentowanie kredytu wynosi 6,50 % w stosunku rocznym wg. zmiennej stopy procentowej .

  W promocji do 31.12.2015 oprc. wibor 3M + marża od 2,9%. Prowizja od 1%.

  • Kredyt wypłacany jest : na zakup mieszkania /domu/ nieruchomości – jednorazowo na budowę - w transzach. Po wykorzystaniu pierwszej transzy (dopuszcza się rozliczenie transzy w wysokości 80% przed uruchomieniem następnej. Dopuszcza się przy budowie i remoncie w systemie gospodarczym jako rozliczenie 20% środków oświadczenie kredytobiorcy o wykorzystaniu środków.
  • Termin spłaty kredytu nie może przekroczyć 20 lat . Termin wykorzystania kredytu 3 miesiące . W przypadku budowy i remontu możliwe jest przedłużenie okresu wykorzystania kredytu do 6 miesięcy

  Przy budowie domu jednorodzinnego może być stosowana karencja w spłacie kapitału do 2 lat.

  • Okres spłaty kredytu na remont :
   • domu do 15 lat
   • lokalu do 10 lat

  Karencja w spłacie kapitału do 1 roku.- Spłatę odsetek ustala się w okresach miesięcznych w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia innego terminu spłat .

  • Prowizja dla Banku – 2,5 % od przyznanego kredytu .


                                         ulotka_4_pory_roku_page-0001.jpg

  Centrala Banku

  Pl. Jana Pawła II 6
  95-035 Ozorków
  TEL. 42 718 10 11
  FAX 42 718 22 40
  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 8:00 - 15:30
  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Parzęczewie

  ul. Łęczycka 6

  95-045 Parzęczew

  TEL. 42 718 60 20

  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 7:30 - 15:00

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia Banku

  ul. Nowe Miasto 16

  95-035 Ozorków

  TEL. 42 718 56 60

  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 10:00 - 17:30

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Punkt Kasowy w Leśmierzu

  Leśmierz 24

  95-035 Ozorków

  TEL. 42 718 20 11

  Godz. pracy: poniedziałek i środa w godz. 10:00 - 17:00

  Godz. pracy: wtorek, czwartek i piątek w godz. 8:00 - 15:00

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.