SMS Banking

W ramach systemu Klient ma możliwość uzyskiwania następujących informacji o rachunku:

  • aktualnych informacji o saldzie i obrotach

  • informacji o wysokości wolnych środków

  • listy operacji wykonanych przez użytkownika

  • historii salda rachunku za wybrany okres

  • informacji o zaciągniętych kredytach (na wniosek Klienta)

ulotka_2_page-0001.jpg