• Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny

  Bank Spółdzielczy w Ozorkowie udziela kredytu swym członkom na cele inwestycyjne według następujących zasad : 

  - Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji .

  - Wysokość kredytu nie może przekroczyć 100 % ogólnych kosztów  zgodnie z przedłożonym dowodem zakupu/kosztorysu

  - Istnieje możliwość  refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele kredytu, pod warunkiem iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 3 miesiące przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu;

  - Wysokość udzielonego kredytu zależeć będzie od zdolności kredytowej kredytobiorcy

  - Załączniki do wniosku kredytowego :

  - informacja uzupełniająca do wniosku kredytowego , zaświadczenie o dochodach, umowa przedwstępna  kupna – sprzedaży , faktura „pro – forma”, kosztorys wstępny .

  Sposób zabezpieczenia zwrotności kredytu

  wpis do rejestru zastawów
  poręczenie wekslowe ; cywilne
  przewłaszczenie na zabezpieczenie
  cesja z praw
  podpis współmałżonka na umowie kredytowej ,
  hipoteka

  - Oprocentowanie kredytu oblicza  się w stosunku rocznym wg. zmiennej stopy procentowej  - obecnie 7,8 %

  - Kredyt wypłacany jest  jednorazowo lub w transzach. Termin rozliczenia  ustala się na okres dwóch  miesięcy od pobrania. W uzasadnionych przypadkach termin rozliczenia może zostać wydłużony .

  -Termin spłaty kredytu do 10 lat.

  W przypadku zakupu nieruchomości lub budowy/remontu  okres kredytowania wynosi do 15 lat   ( zabezpieczenie hipoteczne )

  - Karencja w spłacie kapitału 1 rok .

  - Spłatę kapitału i odsetek ustala się w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

  - Prowizja dla Banku – 2,5 %

  ulotka 4 pory roku page 0001                                       

  Centrala Banku

  Pl. Jana Pawła II 6
  95-035 Ozorków
  TEL. 42 718 10 11
  FAX 42 718 22 40
  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 8:00 - 15:30
  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Parzęczewie

  ul. Łęczycka 6

  95-045 Parzęczew

  TEL. 42 718 60 20

  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 7:30 - 15:00

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia Banku

  ul. Nowe Miasto 16

  95-035 Ozorków

  TEL. 42 718 56 60

  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 10:00 - 17:30

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Punkt Kasowy w Leśmierzu

  Leśmierz 24

  95-035 Ozorków

  TEL. 42 718 20 11

  Godz. pracy: poniedziałek i środa w godz. 10:00 - 17:00

  Godz. pracy: wtorek, czwartek i piątek w godz. 8:00 - 15:00

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.