Kredyty preferencyjne

Kredyty udzielane są dla rolników zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wprowadzenia " Warunków i zasad udzielania Kredytów dla gospodarstw rolnych z pomocą ARMiR.

Udzielamy kredytów z dopłatą ARMiR do oprocentowania na:

  • inwestycje w gospodarstwach rolnych
  • utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego
  • wznowienie produkcji po wystąpienie klęski
  • inwestycje przez młodych rolników
  • zakup użytków rolnych
  • inwestycje w ramach programów branżowych

ulotka_2_page-0001.jpg