Skip to main content
 • Debet ROR

  Debet ROR

  1. Posiadacz rachunku ROR-Konto może ubiegać się o kredyt w Banku/Oddziale prowadzącym jego rachunek, jeżeli

  • osiąga stałe dochody,
  • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy osób mających odroczenie – studentów, itp.),
  • ROR-Konto prowadzone jest co najmniej od 3-ch miesięcy (licząc od daty pierwszego wpływu),
  • stałe wpływy na ROR-Konto były systematyczne, co najmniej raz w miesiącu,
  • na ROR-Koncie w okresie ostatnich 3-ch miesięcy nie wystąpiło niedopuszczalne saldo debetowe (lub zostało uregulowane w ciągu 14 dni od dnia jego wystąpienia).

  Za stałe wpływy uważa się dokonywanie w zbliżonym terminie, comiesięcznych przelewów z tytułów:

  wynagrodzeń za pracę, rent, emerytur, stypendiów,
  dochodów osobistych z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu,
  innych świadczeń okresowych.
  • W uzasadnionych przypadkach o kredyt może ubiegać się Posiadacz rachunku dokonujący wpłat na rachunek co najmniej raz na kwartał.

  • Udzielenie kredytu na podstawie systematycznych, stałych wpłat gotówkowych możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, iż wpłaty te muszą zostać udokumentowane.

  • Do okresu funkcjonowania ROR-Konta, uprawniającego Posiadacza rachunku do ubiegania się o kredyt, może być zaliczony okres posiadania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w innych bankach. Okres ten oraz obroty na tym rachunku za okres ostatnich 3-ch miesięcy powinny być udokumentowane stosownym zaświadczeniem tego banku, wydanym na prośbę Posiadacza rachunku.

  • W przypadku, o którym mowa w ust.4., Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu nie wcześniej niż po trzecim wpływie zadeklarowanej kwoty na ROR-Konto.

  • Posiadacz ROR-Konta o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej może otrzymać kredyt na czas odroczenia od służby wojskowej oraz po ustanowieniu dodatkowych zabezpieczeń, jednak nie dłużej niż na rok.

  • Współposiadacze rachunku występują wspólnie o kredyt.

  • Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie i uzależniona jest od:
   • wysokości stałych wpływów na ROR-Konto,
   • okresu posiadania ROR-Konta,
   • rodzaju posiadanego ROR-Konta
  • Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR-Koncie uzależniona jest od miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i określana jest w następujący sposób:
   • kredyt nie przysługuje posiadaczowi ROR-Konta, którego średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą do 300 zł włącznie;
   • maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 6-krotności kwoty wpływów na ROR-Konto z ostatnich trzech miesięcy
  • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30.000 zł.
  • Prowizja o kredytu – 2,5 %


                                         ulotka_4_pory_roku_page-0001.jpg

  Centrala Banku

  Pl. Jana Pawła II 6
  95-035 Ozorków
  TEL. 42 718 10 11
  FAX 42 718 22 40
  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 8:00 - 15:30
  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Parzęczewie

  ul. Łęczycka 6

  95-045 Parzęczew

  TEL. 42 718 60 20

  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 7:30 - 15:00

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia Banku

  ul. Nowe Miasto 16

  95-035 Ozorków

  TEL. 42 718 56 60

  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 10:00 - 17:30

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Punkt Kasowy w Leśmierzu

  Leśmierz 24

  95-035 Ozorków

  TEL. 42 718 20 11

  Godz. pracy: poniedziałek i środa w godz. 10:00 - 17:00

  Godz. pracy: wtorek, czwartek i piątek w godz. 8:00 - 15:00

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.