Skip to main content
 • Rachunki bieżące

  Rachunki bieżące

  Rachunek służy do gromadzenia środków i przeprowdzania rozliczeń pieniężnych. Rachunek bieżący może otworzyć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a więc osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przemiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej. Rachunek bieżący mogą prowadzić inne jednostki organiacyne, a więc instucje finansowe, instytucje i organizacje społeczne, polityczne, zaowodowe, fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki utworzone zgodnie z przepsiami prawa, nie prowadzące działalności gospodarczej. Na podstawie dyspozycji posiadacza rachunku Bank dokonuje m.in.

  • przelewu środków na wskazane rachunki
  • przekazania środków na rachunek lokaty terminowej
  • realizacji dyspozycji w ustalonej przez Klienta kolejności
  • realizacji dyspozycji zleceń jednorazowych i stałych z rachunku bankowego dotycacych róznego rodzaju płatności za usugi i świadczenia.

  Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku:

  • dokumenty okreslające status prawny i charakter działalności
  • dokumenty wskazujące osoby upowaznione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
  • zawiadomienia o nadaniu numeru statystycznego REGON i numeru NIP
  • karta wzoru podpisów wypełniona w obecności pracownika Banku
  • stempel lub pieczątka firmowa o treści zgodnej z dokumentami
  • inne dokumenty jezeli obowiązek wynika odrębnych przepisów

  Do konta bieżącego oferujemy:

  Niska opłata za prowadzenie rachunku
  Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
  Dostęp do rachunku za pomocą bankowości elektronicznej
  Możliwość posiadania międzynarodowej karty Visa Business Debetowej
  Możliwość skorzystania z rachunku pomocniczego

  Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte sa gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w zł 100.000 euro.


                                         ulotka_4_pory_roku_page-0001.jpg

  Centrala Banku

  Pl. Jana Pawła II 6
  95-035 Ozorków
  TEL. 42 718 10 11
  FAX 42 718 22 40
  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 8:00 - 15:30
  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Parzęczewie

  ul. Łęczycka 6

  95-045 Parzęczew

  TEL. 42 718 60 20

  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 7:30 - 15:00

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia Banku

  ul. Nowe Miasto 16

  95-035 Ozorków

  TEL. 42 718 56 60

  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 10:00 - 17:30

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Punkt Kasowy w Leśmierzu

  Leśmierz 24

  95-035 Ozorków

  TEL. 42 718 20 11

  Godz. pracy: poniedziałek i środa w godz. 10:00 - 17:00

  Godz. pracy: wtorek, czwartek i piątek w godz. 8:00 - 15:00

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.