Skip to main content
 • Kredyt odnawialny

  Kredyt odnawialny

  Kredytobiorcą mogą być podmioty gospodarcze bądź osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność gospodarczą posiadające rachunek bieżący w BS Ozorków. Kredyt przeznaczony jest na pokrycie wymagalnych zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego. Kredyt jest udzielany w walucie polskiej, w rachunku bieżącym na okres do 12 miesięcy, jako kredyt odnawialny. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty. Podmiotowi nie posiadającemu zdolności kredytowej Bank może udzielić kredytu pod warunkiem:

  • ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu
  • przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu którego realizacja zapewni według oceny Banku uzyskanie zdolności kredytowej w określonym terminie.

  Warunkami uzyskania kredytu odnawialnego jest:

  posiadanie w Banku rachunku bieżącego przez okres minimum 3 miesięcy.
  maksymalna kwota kredytu równa jest średniej miesięcznej wielkości obrotu w rachunku bieżącym w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Ewentualnie limit kredytowy mogą stanowić miesięczne obroty od początku roku, w którym złożono wniosek.
  kwota limitu kredytowego może zależeć również od: aktualnej i przewidywanej sytuacji ekonomiczno-finansowej wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym; rodzaju i wartości proponowanego zabezpieczenia

  Oprocentowanie kredytu od 7 % w stosunku rocznym. Odsetki pobierane są w okresach miesięcznych. Prowizja od przyznanego kredytu 2,50%.

  Zabezpieczenie zwrotności kredytu:

  • wpływy na rachunek
  • cesja z praw
  • poręczenie wekslowe; cywilne
  • wpis do rejestru zastawów
  • hipoteka

  Podmiot gospodarczy, który posiada przyznany kredyt może go przedłużyć na kolejny, taki sam okres, bez potrzeby jego spłaty w całości.


                                         ulotka_4_pory_roku_page-0001.jpg

  Centrala Banku

  Pl. Jana Pawła II 6
  95-035 Ozorków
  TEL. 42 718 10 11
  FAX 42 718 22 40
  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 8:00 - 15:30
  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Parzęczewie

  ul. Łęczycka 6

  95-045 Parzęczew

  TEL. 42 718 60 20

  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 7:30 - 15:00

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia Banku

  ul. Nowe Miasto 16

  95-035 Ozorków

  TEL. 42 718 56 60

  Godz. pracy: od pn do pt w godz. 10:00 - 17:30

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Punkt Kasowy w Leśmierzu

  Leśmierz 24

  95-035 Ozorków

  TEL. 42 718 20 11

  Godz. pracy: poniedziałek i środa w godz. 10:00 - 17:00

  Godz. pracy: wtorek, czwartek i piątek w godz. 8:00 - 15:00

  EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.