Konto rolnicze

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie prowadzi rachunki bieżące rolnicze, za pośrednictwem których można prowadzić rozliczenia:

  • wpłaty i wypłaty gotówkowe
  • realizacja przelewów (zapłata za faktury: RR i VAT, KRUS, itp.)
  • otrzymuje dopłaty bezpośrednie dla rolników z ARiMR

Niezbędne dokumenty do otwarcia rachunku Bankowego

  • akt własności gospodarstwa lub nakaz płatniczy
  • dowód osobisty właściciela gospodarstwa
  • 10zł na pierwszą wpłatę

Można upoważnić współmałżonka lub inną osobę do dysponowania środkami znajdującymi się na koncie. W takim przypadku niezbędna jest obecność w Banku osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, celem złożenia wzoru podpisu.

Wpłaty i wypłaty z rachunku są bezpłatne. Za prowadzenie rachunku Bank powiera opłatę w wysokości 5zł/msc.

Posiadacz konta może posługiwać się kartą VISA. Wydanie karty VISA jest bezpłatne.

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte sa gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w zł 100.000 euro.

ulotka_2_page-0001.jpg