WŁADZE BANKU

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

 1. Furmaniak Paweł – Przewodniczący Rady
 2. Kwiatkowski Jakub - Zastępca Przewodniczącego
 3. Ochota Wiesław - Sekretarz
 4. Janicki Andrzej – Przewodniczący Komisji Oszczędności i Kredytów
 5. Gieraga Elżbieta – Przewodniczący Komitetu Audytu
 6. Cieślak Kazimierz – członek
 7. Kaucz Halina – członek
 8. Zofia Jędrzejczak – członek

W skład ZARZĄDU BANKU wchodzą:

 1. Gieraga Bogumił – Prezes Zarządu
 2. Konopa Agnieszka – Z-ca Prezesa Zarządu
 3. Iwona Król - Osowska – członek Zarządu, Główny Księgowy Banku

ulotka