DANE PODSTAWOWE

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie
Pl. Jana Pawła II 6
95-035 Ozorków

 

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,

XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKU:

  • Bogumił Gieraga – Prezes Zarządu.
  • Agnieszka Konopa – Z-ca Prezesa Zarządu
  • Iwona Król-Osowska – Członek Zarządu, Główny Księgowy

 

Struktura organizacyjna

 

 

 

ulotka_2_page-0001.jpg