Aktualizacja aplikacji mobilnej

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie informuje, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa i funkcjonalności aplikacji mobilnej zostanie wykonana aktualizacja.
Nowa aplikacja obsługiwać będzie:
- przelewy Krajowe (w tym ZUS),
- Własne


Aplikacja udostępnia pełny dostęp do informacji o produktach:
rachunki, karty (debetowe i kredytowe), lokaty, kredyty.


Wyświetlanie informacji szczegółowych w tym dostępne środki i saldo, wyświetlanie historii i blokad.


Informujemy, że dotychczasowi klienci korzystający z aplikacji zostaną rozparowani - konieczne będzie ponowne parowanie i aktualizacja aplikacji.


Zarząd Banku Spółdzielczego w Ozorkowie