Program wsparcia GWARANCJA_DE_MINIMIS

Wsparcie Twojego biznesu

 

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK.
Przedmiotowa Umowa została zawarta w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK". Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.


 • Kredyty objęte gwarancją BGK


 • Kredyt w rachunku bieżącym,
 • Kredyt obrotowy odnawialny,
 • Kredyt obrotowy nieodnawialny,
 • Przedmiot kredytowania


 • Bieżące finansowanie działalności gospodarczej.
 • Okres kredytowania


 • Gwarancją BGK możće być objęty kredyt udzielony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
 • Wysokość gwarancji BGK


 • Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000zł,

Zasady uzyskania gwarancji BGK


 • Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Firma składa wniosek o udzielenie gwarancji wraz ze stosownymi oświadczeniem np. o posiadanym statusie małego i średniego przedsiębiorstwa. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej Banku, pozostałe wymagane przez BGK dokumenty m.in weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji dostarczane są przez Klienta przy podpisaniu umowy kredytowej.
Kredyty udzielane wyłącznie w PLN.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
więcej