Zarząd

W skład ZARZĄDU BANKU wchodzą:

  1. Starzyński Władysław – Prezes
  2. Gieraga Bogumił – Z-ca Prezesa
  3. Konopa Agnieszka – członek Zarządu

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku upoważnionych jest dwóch członków Zarządu.

Główny Księgowy Banku:
- Iwona Król - Osowska

Kursy walut

Kursy walut2018-08-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6539
1 CHF3.6613
1 GBP4.6503
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
więcej